Aktualność: Zaproszenie na Walne Zgromadzenie Warmińsko-Mazurskiego Oddziału KIDP
 

 

Szanowni Państwo

Koleżanki, Koledzy

Doradcy Podatkowi

 

 

     W dniu 22  listopada 2017 (środa ) o godz. 13.00  ( rejestracja od godz. 10.00 do godz. 12.30 ) w Hotelu Wileńskim  ul. Ryszarda Knowały 5 w Olsztynie, odbędzie się Zgromadzenie Wyborcze Warmińsko-Mazurskiego Oddziału KIDP.

Jest to ważny moment dla naszej korporacji oraz dla naszego Oddziału.

W tym dniu będą Państwo mieli możliwość dokonania wyboru spośród siebie Delegatów na V Krajowy Zjazd Doradców Podatkowych, który odbędzie się w dniach 12-14 stycznia 2018 r. w Warszawie.

 

     W związku z powyższym mają Państwo okazję aby skorzystać z przywilejów demokracji i wywrzeć wpływ na decyzje dotyczące doradców podatkowych podejmowane na szczeblu krajowym. W tym celu zachęcamy Państwa do licznego stawiennictwa na Walnym Zgromadzeniu naszego regionu.

 

     Zgodnie z §16 rozdz. 6 załącznika nr 1 do uchwały nr 388/2017 KRDP z dnia 6 września 2017 r. dotyczącym zasad wyboru delegatów na V Krajowy Zjazd Doradców Podatkowych przez Walne Zgromadzenie w Regionalnych Oddziałach Izby, uprzejmie przypominamy, iż każdy doradca podatkowy, któremu przysługuje czynne prawo wyborcze, aby otrzymać mandat wyborczy zobowiązany jest do okazania legitymacji doradcy podatkowego bądź urzędowego dokumentu ze zdjęciem (paszport, dowód osobisty) potwierdzającego jego tożsamość oraz konieczne jest złożenie podpisu na spisie wyborców.

 

Prosimy o zwrócenie uwagi na godziny rozpoczęcia i zakończenia rejestracji. Każdy doradca podatkowy, który stawi się w lokalu wyborczym najpóźniej do godziny wskazanej jako godzina zakończenia  rejestracji, zostanie zarejestrowany.

 

Po zakończeniu przez przewodniczącego komisji wyborczej, procedury rejestracji doradców podatkowych biorących udział w zgromadzeniu wyborczym nie ma możliwości wydania mandatów wyborczych.

Prosimy o potwierdzenie przybycia drogą mailową na adres:

warminsko-mazurski@kidp.pl lub telefonicznie na numery:

 89 532 04 13,  89 534 17 96.

do dnia 17  listopada 2017 roku.

DATA PUBLIKACJI: 2017-11-06 + pozostałe aktualności
podatki vat A A A podatki vat Wydrukuj Stronę
»Na górę »Strona główna »Drukuj
Warmińsko-Mazurski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych
10-416 Olsztyn,
ul.Towarowa 3 pok. 17-18
Strona Krajpwej Izby Doradców Podatkowych
tel. (89) 532 04 13
© Krajowa Izba Doradców Podatkowych :: KIDP, KRDP, Ustawy, Prawo, Podatki, Doradcy podatkowi, Kontakt, Ogłoszenia, Izba, KRDP, Pliki
Projekt i wykonanie BerMar multimedia