Szczegóły konferencji

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej - praktyka orzecznicza i wpływ na stosowanie prawa krajowego
Kategoria: Trybunał Sprawiedliwości UE
Zgłoszenia: 9 / 20
Koszty:  50.00 zł (Cena dla doradcy niezalegającego ze składkami)
100.00 zł (Cena dla doradcy zalegającego do 240 zł)
100.00 zł (Cena dla doradcy zalegającego od 240 zł)
Termin:  Data rozpoczęcia: 2018-12-14
Data zakończenia: 2018-12-15
Organizotor:  Warmińsko-Mazurski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych;
         

Zarząd Warmińsko - Mazurskiego Oddziału KIDP

oraz

Zarząd Podlaskiego Oddziału KIDP

zapraszają na

KONFERENCJĘ

pod hasłem przewodnim

„Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej – praktyka orzecznicza i wpływ na stosowanie prawa krajowego”

14-15 grudnia 2018 r.

ORGANIZATOR

Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia” Oddział w Białymstoku

Okręgowa Rada Adwokacka w Białymstoku

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Białymstoku

Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku

Podlaski Oddział KIDP

Warmińsko - Mazurski Oddział KIDP

Miejsce konferencji

Aula Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku
15 – 213 Białystok, ul. Mickiewicza 1Patronat Honorowy

Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

Prezes Sądu Apelacyjnego w Białymstoku

Prelegenci Konferencji

prof. dr hab. Marek Safjan

sędzia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu

dr hab. Maciej Szpunar, prof. UŚ

Rzecznik Generalny Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu

AGENDA KONFERENCJI w załączniku

Zgłoszenia

Warunkiem udziału w konferencji jest zgłoszenie poprzez panel mDoradca do dnia 5 grudnia 2018 r. Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc decyduje kolejność zgłoszeń. Wpłaty za udział w konferencji (zaliczka 100%) należy dokonać dopiero po potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia, najpóźniej do dnia 5 grudnia 2018


Termin bezkosztowej rezygnacji z zarezerwowanego miejsca

Termin bezkosztowego zgłaszania (pisemnie) rezygnacji z udziału w konferencji upływa z dniem 5 grudnia 2018 r. Po tym terminie doradca podatkowy zobowiązany zostanie do pokrycia pełnych kosztów udziału w konferencji.

Zaliczkę w wysokości 100% należy wpłacić na poniższy numer konta

mBank 48 1140 1124 0000 4004 3000 1025

Krajowa Izba Doradców Podatkowych O/Warmińsko - Mazurski
ul. Towarowa 3 / 17-18
10 -416 Olsztyn

Temat przelewu:
„ Konferencja 14-15.12.2018 r. Białystok„

Punkty kwalifikacyjne za udział w Konferencji

Za udział w konferencji przyznaje się 4 pkt

Odpłatność:

50,00 zł brutto
dla doradców podatkowych bez zaległości na rzecz KIDP

100,00 zł brutto pracownik kancelarii doradcy podatkowego lub osoba towarzysząca nie będącej doradcą podatkowym

Osoby, które chciałyby dodatkowo uczestniczyć w kolacji w dniu 14 grudnia 2018 r. proszone są o wniesienie opłaty dodatkowej w wysokości 250,00 zł.

Serdeczniezapraszam do udziału w szkoleniu.

Z poważaniem

Tomasz Kaczyński

Przewodniczący Zarządu

Warmińsko-Mazurskiego Oddziału KIDP.

Załącznik do konferencji

 

 

Kategorie szkoleń

Kontakt

tel.: ((89) 532 04 13)
Warmińsko-Mazurski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

ul.Towarowa 3 pok. 17-18
10-416 Olsztyn

tel. (89) 532 04 13
fax.

x
x