Szczegóły szkolenia / imprezy

Spółki prawa handlowego - zasady funkcjonowania, najnowsze zmiany, aktualne orzecznictwo.
Kategoria: Spółki
rodzaj: Szkolenie
Punkty kwalifikacji do zdobycia: 5.0
Zgłoszenia: 60 / 70
Koszty:  0.00zł (Cena dla doradcy niezalegającego ze składkami)
0.00zł (Cena dla doradcy zalegającego do 240 zł)
150.00zł (Cena dla doradcy zalegającego od 240 zł)
Termin:  Data rozpoczęcia: 2018-10-29
Data zakończenia: 2018-10-29
Organizotor:  Warmińsko-Mazurski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych;
           
 

Szanowni Państwo

Doradcy Podatkowi

Zarząd Warmińsko-Mazurskiego Oddziału KIDP serdecznie

zaprasza Państwa na bezpłatne szkolenie organizowane w dniu            

29 października 2018 r. w Sali Konferencyjnej SPOŁEM  w Olsztynie

przy ul. Towarowej 3  Blok C

 

HARMONOGRAM   SZKOLENIA:

10.00 – 16.00 - Wykład 

TEMAT:

„Spółki handlowe – zasady funkcjonowania, najnowsze zmiany, aktualne orzecznictwo”

 

WYKŁADOWCA:   

Anna Kurzyńska

Radca Prawny (prowadzi Kancelarię Prawa Gospodarczego obsługującą głównie spółki handlowe i inne podmioty gospodarcze), od stycznia 2018 r. również doradca restrukturyzacyjny, pełni funkcję syndyka i nadzorcy sądowego w postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych,  specjalizuję się w prawie cywilnym, prawie spółek handlowych, prawie upadłościowym i prawie restrukturyzacyjnym, prowadzi zajęcia dla aplikantów radcowskich OIRP w Olsztynie oraz  dla studentów Wydziału Prawa i Administracji UWM, prowadzi szkolenia i kursy  dla kandydatów na Członków Rad Nadzorczych Spółek Skarbu Państwa. 

 

KOSZT SZKOLENIA

 - 0 zł  - doradcy podatkowi

 - 150 zł brutto  -  doradcy podatkowi posiadający zaległości w opłacaniu składek członkowskich.

 - 150 zł brutto  -  pracownicy kancelarii doradców podatkowych.


Wpłaty za udział w szkoleniu należy dokonywać  na konto Warmińsko-Mazurskiego Oddziału KIDP 

48 1140 1124 0000 4004 3000 1025

W tytule przelewu proszę podać  :

Imię, nazwisko, numer wpisu doradcy

wraz z dopiskiem "Szkolenie, Olsztyn 29.10.2018 r."

Za uczestnictwo w szkoleniu przyznawane jest 5 pkt.

Zgłoszenia na szkolenie przyjmowane są wyłącznie poprzez panel mDoradca na stronie   https://mdoradca.krdp.pl  do dnia 25.10. 2018 r.

 W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu Doradca Podatkowy zobowiązany jest pisemnie zawiadomić Warmińsko - Mazurski Oddział KIDP o niemożności wzięcia udziału w szkoleniu, najpóźniej do dnia 25 października 2018 r. pod rygorem obciążenia kosztami szkolenia. Nieobecność na szkoleniu nie jest jednoznaczna z rezygnacją oraz nie zwalnia z dokonania opłaty. 

 

Serdecznie zapraszam do udziału w szkoleniu.

 

Z poważaniem

Tomasz Kaczyński

Przewodniczący Zarządu

Warmińsko-Mazurskiego Oddziału KIDP

 


 

 

 


 

Kategorie szkoleń

Kontakt

tel.: (89) 532 04 13
Warmińsko-Mazurski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

ul.Towarowa 3 pok. 17-18
10-416 Olsztyn

tel. (89) 532 04 13
fax.

x Fotografie: Jarosław Skórski, Urząd Miasta Olsztyna, Wojciech Krom
x