Kontakt

D a n e   k o n t a k t o w e

Pracownicy:


Małgorzata Bombelczyk



ul. Towarowa 3 pok. 17-18; 10-416 Olsztyn
tel./fax: (89) 534 17 96; tel. (89) 532 04 13

e-mail: warminsko-mazurski@kidp.pl


Godziny pracy biura:

Poniedziałek – Piątek 8,00 – 16,00




Pliki do pobrania

Kontakt

tel.: (89) 532 04 13
Warmińsko-Mazurski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

ul.Towarowa 3 pok. 17-18
10-416 Olsztyn

tel. (89) 532 04 13
fax.

x Fotografie: Jarosław Skórski, Urząd Miasta Olsztyna, Wojciech Krom
x