Lista plików do pobrania:

0.05 [MB] | Zgłoszenia-szkolenia
Pismo Generalnego Inspektora Informacji Finansowej zapraszające do udziału w kursie e-learningowym pt. "Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu"
...
0.2 [MB] | Zgłoszenia-szkolenia
Wybrane problemy ze stosowanie ustawy o podatkach od twowarów i usług.
Szkolenie 2009 12 02 Wybrane problemy ze stosowanie ustawy o podatkach od twowarów i usług.
0.27 [MB] | Ubezpieczenie OC
Zał. nr 1 b wzór wniosku o ubezpieczenie OC uprawnionego podmiotu
0.28 [MB] | Ubezpieczenie OC
Zał. nr 1a wzór wniosku o ubezpieczenie OC doradcy podatkowego
0.13 [MB] | Ubezpieczenie OC
Umowa Generalna - obowiązuje od dnia 01.01.2007
0.18 [MB] | Ubezpieczenie OC
Zał. nr 2 a wzór polisy podstawowego lub dodatkowego ubezpieczenia OC
0.21 [MB] | Ubezpieczenie OC
Zał. nr 2 b wzór polisy do ubezpieczenia OC uzupełniającego
0.06 [MB] | Ubezpieczenie OC
Zał. nr 3 Szczegółowy opis postępowania związanego z likwidacją szkody z udziałem KIDP
0.04 [MB] | Ubezpieczenie OC
Zał. nr 4 Adresy oddziałów Gerling Polska i TUiR Warta
0.04 [MB] | Ubezpieczenie OC
Zał. nr 5 Oferta dodatkowych zniżek w ubezpieczeniach oferowanych przez TUiR Warta
0.05 [MB] | Ubezpieczenie OC
Umowa o rezygnacji z regresu
0.4 [MB] | Ubezpieczenie OC
Omówienie podstawowych zmian wprowadzanych Aneksem do Umowy Generalnej (Gerling Polska S.A.)
0.96 [MB] | Ubezpieczenie OC
Specjalna oferta Raiffeisen Bank Polska S.A. dla Doradców Podatkowych

Kontakt

tel.: ((89) 532 04 13)
Warmińsko-Mazurski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

ul.Towarowa 3 pok. 17-18
10-416 Olsztyn

tel. (89) 532 04 13
fax.

x
x